CROATIAN MUSICOLOGICAL SOCIETY * KROATISCHE MUSIKWISSENSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT * SOCIÉTÉ CROATE DE MUSICOLOGIE

Glazbeno kazalište kao elitna kultura? Kulturološki diskurs o operi i opereti u 19. stoljeću

Ovaj je zbornik rezultat simpozija održanog u Zagrebu 24. i 25. studenog 2006. godine u organizaciji Hrvatskog muzikološkog društva. U pojedinim člancima u zborniku analiziraju se i propituju razni tipovi pozornica u 19. stoljeću na kojima se susreću elitno i popularno

Čitaj dalje ...

Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010

Glazbena topografija je, prema autorici, sveukupnost lokacija pojavnosti glazbe: mjesta na kojima se glazba sluša ili izvodi, podučava, mjesta koja omogućavaju distribuciju glazbe, notnog ili zvučnog zapisa glazbe i instrumenata te ona koja čuvaju spomen na glazbenike spomen-obilježjima.

Čitaj dalje ...

Josip Vlach Vruticki u Dubrovniku

Josip Vlach Vruticki u Dubrovniku je djelovao od 1926. do 1945. godine, do kada su njegov rad sustavno pratile sve lokalne političke novine. Nakon 1945. nema nikakvih podataka o njemu u pisanom obliku, no prema usmenoj predaji Vruticki napušta Dubrovnik 1948. godine i odlazi u rodnu Češku.

Čitaj dalje ...

Očuvanje elektroničkih kompozicija hrvatskih skladatelja – razmišljanja i prijedlozi

Suvremeni informacijski stručnjaci koji se bave očuvanjem bibliotečne i arhivske građe utvrdili su da se taj segment baštine dugoročno najbolje može zaštiti postupkom digitalizacije. Sagledavajući stanje medija koji nose glazbene informacije u Hrvatskoj, …

Čitaj dalje ...

U izradi!

Ove stranice su u razvoju.